Просвета
1928 Културни и природни забележителности на село Белица

На 3 км западно от селото, между селата Бисер и Черна могила, отдалече се виждат три големи гористи хълма, известни като „Градището". Средният от тях - „Калето“ е най-високият. Върху него са запазени останки от голяма крепост, опасваща хълма в елипсовидна форма. От двете по-достъпни страни, от север и от юг, са издълбани и по един дълбок ров. Навсякъде личат натрупани ломени камъни от съборените стени. По повърхността се намират обилни фрагменти от раннотракийска (I хил. пр. н. е.), ранновизантийска (V-VI в.) и средновековна (Х-ХIV в.) керамика. В средата на Калето при археологически разкопки през 1986 г. е открита късноантична (VI в.),с баптистерий и средновековна (Х-ХIV в.) черква.

На северния хълм на „Градището“, познат като „Пресвета", са разкрити останки от тракийско селище от 11-6 век пр.н.е. В централната му част са открити основи на трикорабна кръстокуполна църква от 5 век или началото на 6 век с размери 11×11 m. В подножието на хълма се намира чешмата „Света Петка“.

Селската църква „Рождество Христово“ е каменна и трикорабна, изградена през 1857 година. Първоначално камбанарията е дървена, а през 1995 година е заменена с нова осемстенна кула на квадратна основа.

Основна информация
село Белица

"Село Белица, Хасковско се намира в тракийската низина, на около 7 км от река Марица. На изток граничи с гр. Любимец, на север със с. Бисер, на северозапад със с. Надежда, на запад - със с. Черна могила, на югозапад - с. Малко градище и на юг - с. Лозен..."

Стани Партньор

"Подай ръка на българското Народно читалище"

Нашите партньори

Информационни портали ООД
Информационни портали ООД

Информационни портали ООД е регистър на българските бизнес субекти.

websitebuilderbg.eu
websitebuilderbg

Изграждане на сайтове на достъпни цени.
Нашата мисия е да реализираме мечтите и идеите които имате, като се уверим, че Вашата визия е уникална, оригинална и конкурентена !

сподели